Trung tâm Tin tức

Chính phủ liên minh Mông Cổ tuyên thệ nhậm chức

ngày phát hành:2024-07-10 13:41    Số lần nhấp chuột:103

Đường MạtChược 2PG

  Xinhua News Agency, Ulaanbaatar, ngày 10 tháng 7 (PV Asgang Sulia) Nhà nước Mông Cổ Great Hural (Quốc hội) đã tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên từ ngày 9 đến ngày 10 và thông qua "Dự thảo Luật về cơ cấu và thành phần của Chính phủ" do Thủ tướng Oyun Erden của Mông Cổ đệ trình. Ngày 10, chính phủ liên minh mới của Mông Cổ được công bố và tuyên thệ nhậm chức tại Cung điện Quốc gia.

  Chính phủ liên minh bao gồm một phó thủ tướng thứ nhất và hai phó thủ tướng. Chính phủ mới có 16 bộ và 22 chức vụ cấp bộ, trong đó 12 của Đảng Nhân dân Mông Cổ, 8 của Đảng Dân chủ và 2 của Đảng Nhân văn.

  Vào ngày 28 tháng 6, Mông Cổ đã tổ chức Cuộc bầu cử Quốc gia lớn ở Hural. Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền đã giành được 68 ghế, đủ để thành lập một chính phủ riêng biệt. Đảng Dân chủ đối lập chính đã giành được 42 ghế. Đảng Nhân văn giành được 42 ghế. Đảng này giành được 8 ghế, trong khi Đảng Xanh Ý chí Công dân và Liên minh Quốc gia mỗi bên giành được 4 ghế.

  Thủ tướng Mông Cổ và Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Oyun Erden đã đưa ra lời mời tới các đảng chính trị khác có ghế với hy vọng thành lập một chính phủ liên minh. Ngày 8 tháng 7, Đảng Nhân dân Mông Cổ, Đảng Dân chủ và Đảng Nhân dân cùng ký một bản ghi nhớ và nhất trí thành lập chính phủ liên minh. 
Powered by Trung tâm Tin tức @2013-2022 bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Trung tâm Tin tức Đã đăng ký Bản quyền