Trung tâm Tin tức

Đại học Sơn Đông: “Học” là trên hết, “thực hành” là then chốt, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa giáo dục chuyên đề cho đoàn viên và thanh niên

ngày phát hành:2024-05-14 15:03    Số lần nhấp chuột:141

Global Newswire (globalnewswire.cn):

Kể từ khi triển khai chủ đề giáo dục cho các thành viên và thanh niên của liên đoàn, Ủy ban Đoàn Thanh niên của Đại học Sơn Đông luôn nhấn mạnh vào việc tăng cường học tập lý thuyết xuyên suốt, lấy chi nhánh của liên đoàn với tư cách là đơn vị cơ bản, hoạch định và thực hiện các chính sách theo phạm trù một cách có hệ thống, thông qua nghiên cứu và hiểu biết toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu về Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đồng thời đẩy mạnh giáo dục chuyên đề cho đoàn viên và thanh niên. phải sâu sắc và thiết thực.

Học sâu và hiểu sâu, tập trung trí óc và rèn giũa tâm hồn. Lý luận là tiền đề của hành động, tư tưởng là động lực của sự tiến bộ. Ủy ban Đoàn Thanh niên Đại học Sơn Đông căn cứ vào thực tế, kết hợp đặc điểm của đoàn viên và thanh niên để xây dựng phương pháp tự học cá nhân “ , và khuyến khích nghiên cứu và học tập” “Tám nghiên cứu”Mô hình học tập lấy việc tăng cường trang bị lý thuyết cho các thành viên liên đoàn và thanh niên làm ưu tiên hàng đầu, đọc kỹ các tác phẩm gốc để tìm hiểu các nguyên tắc và sử dụng tất cả- các hình thức học tập tròn và ba chiều như các sản phẩm truyền thông tích hợp và chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích đa số thành viên liên đoàn và giới trẻ hiểu sâu sắc tinh thần trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, biến kết quả học tập thành kết quả thiết thực trong việc thúc đẩy tăng trưởng. của các thành viên liên đoàn và thanh niên, tăng cường sự hiểu biết và củng cố niềm tin vào việc học tập và làm việc chung, đồng thời kích thích động lực và động lực trong học tập, tư duy và thực hành.

ba xúc xắc

Hàng trăm đội cạnh tranh để dẫn đầu. Đại học Sơn Đông hiện có 2.160 chi đoàn Đoàn Thanh niên, nhằm phát huy tối đa chức năng của các tế bào mô, đồng thời mở rộng hơn nữa phạm vi và hiệu quả giáo dục chuyên đề cho đoàn viên và thanh thiếu niên, Ủy ban Đoàn Thanh niên Đại học Sơn Đông lấy Chi đoàn Thanh niên làm trụ sở. điểm khởi đầu để triển khai đổi mới“Bốn trăm” Đề án thành lập đề án chi đoàn Đoàn thanh niên tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về học tập có tổ chức, học tập toàn diện và học tập trong thực tiễn, đồng thời hướng dẫn từng chi đoàn xây dựng dự án và xác định một cách khoa học các chủ đề xung quanh bốn hạng mục học tập lý thuyết, trao đổi và thảo luận, kinh nghiệm thực tế và sự đóng góp của tuổi trẻ, đồng thời chọn ra một chủ đề cho từng khía cạnh. Hàng trăm thương hiệu dự án chi nhánh Đoàn Thanh niên xuất sắc sẽ phát huy tác dụng hình mẫu, mở rộng chiều sâu học tập và. nâng cao kết quả thực tiễn, giúp mọi tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở đi vào hoạt động năng động, tích cực, thiết thực, phát huy phạm vi học lý thuyết và học tập thực tiễn rộng hơn, sâu hơn, có tính khí thế hơn. Cho đến nay, đã nhận được 1.320 đơn đăng ký dự án và 42 dự án đã được phê duyệt bởi các chi đoàn thanh niên xuất sắc do trường đề xuất.

Xây dựng phong cách của một giáo viên, nuôi dưỡng bản thân và mang lại lợi ích cho người khác. Sử dụng lý thuyết hấp“nước sinh hoạt” để liên tục nuôi dưỡng các thành viên Liên đoàn và thanh niên, Ủy ban Đoàn Thanh niên Đại học Sơn Đông đã tiến hành các hoạt động đặc biệt sâu rộng“giảng đường Yu Xian”ai sẽ nói gì, nói gì, nói thế nào&rdquo ; Ba vấn đề, tổ chức giáo viên trẻ vào lớp, gần gũi với học sinh hơn, truyền đạt cốt lõi lý luận đổi mới của đảng đến các đoàn viên và thanh niên thông qua các bài giảng đặc biệt. , các khóa học về tư tưởng, chính trị, họp báo cáo,… nhằm lãnh đạo, hướng dẫn, kết hợp kiến ​​thức phổ thông và học tập tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 57 hoạt động đặc biệt được thực hiện. Đoàn Quang Bằng, một giáo viên trẻ của Trường Chủ nghĩa Mác, bước vào chi bộ Đoàn Thanh niên tạm thời của Đoàn Giáo dục Sau đại học khóa 26 và thực hiện hoạt động Ngày Đoàn Thanh niên với chủ đề “Ghi nhớ lời chỉ dẫn, đoàn kết vững vàng và đấu tranh” để chỉ đạo các thành viên và thanh niên học hỏi Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Nó tập trung vào cả khía cạnh hệ thống và thực tiễn, nắm bắt bản chất lý thuyết và tiếp thu sức mạnh của tư tưởng.

Cùng học hỏi và cùng xây dựng, trình diễn xương sống. Nếu mọi người không đi đầu thì họ sẽ không theo; nếu họ không đi đầu thì họ sẽ không tin tưởng. Ủy ban Đoàn Thanh niên của Đại học Sơn Đông nhất quyết kết hợp các chi nhánh Đoàn Thanh niên để cùng nhau học tập, tăng cường vai trò trụ cột của Đoàn Thanh niên và khuyến khích các tổ chức sinh viên như hội sinh viên, hội sinh viên tốt nghiệp, các hiệp hội và các tổ chức sinh viên khác trên khắp nhà trường liên kết các chi đoàn chức năng, các chi đoàn tạm thời và các chi đoàn đa phạm vi để tạo ra những hình thức đổi mới sáng tạo cho đoàn viên và thanh niên xây dựng nền tảng lý luận, tư tưởng vững chắc thông qua nghiên cứu chuyên sâu. Xương sống của nghiên cứu Đoàn Thanh niên là xương sống của việc trình diễn và thúc đẩy các đoàn viên cũng như thanh niên các trường cao đẳng, đại học nghiên cứu chuyên sâu và thực hiện Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới trong giáo dục chủ đề của Đoàn. thành viên và thanh niên, trụ cột của Nghiên cứu Đoàn Thanh niên vừa là người tham gia vừa là người biểu tình. Lấy Trường Đoàn Thanh niên thứ 34 làm cơ sở, Ủy ban Đoàn Thanh niên Đại học Sơn Đông nỗ lực phát huy tác dụng xương sống và thúc đẩy của dự án đào tạo thanh niên theo chủ nghĩa Marx, lãnh đạo học tập bằng trình diễn, thúc đẩy học tập bằng thực tiễn tiên tiến và làm theo các tấm gương để tiếp tục khuyến khích. tinh thần ham học hỏi của đa số đoàn viên và thanh niên.

Chuyên môn về chủ đề, đào tạo nhân tài và nâng cao trí tuệ. Trong quá trình đẩy mạnh giáo dục chuyên đề cho các đoàn viên và thanh niên, Đoàn thanh niên trường Đại học Sơn Đông kiên quyết tích hợp chặt chẽ với các ngành, chuyên ngành, khuyến khích các đoàn thanh niên các trường cao đẳng thực hiện chính sách theo hạng mục và thực hiện một loạt nhiệm vụ. căn cứ vào điều kiện nghề nghiệp. Ủy ban Đoàn Thanh niên Trường Báo chí Truyền thông lồng ghép giáo dục chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên với giáo dục giá trị nghề nghiệp Tập trung tìm hiểu tư tưởng văn hóa của Tập Cận Bình, Ủy ban Thanh niên mời các đảng viên trẻ, giáo viên và giới tinh hoa trong ngành tổ chức ba. hoạt động lớp học ưu tú truyền thông, tổ chức giảng dạy tại chỗ bởi những người làm truyền thông xuất sắc, đồng thời hướng dẫn các đoàn viên và thanh niên nâng cao tinh thần trách nhiệm, sứ mệnh đẩy mạnh công tác tư tưởng, văn hóa trong thời đại mới và chặng đường mới. Ủy ban Đoàn Thanh niên Trường Hóa học và Kỹ thuật Hóa học thành lập dự án kết hợp với chi đoàn Thanh niên xuất sắc, mời các chuyên gia, học giả nổi tiếng trong lĩnh vực hóa học và các ngành khác tiến hành “Giảng trình Tu luyện” kể câu chuyện về cuộc đấu tranh cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học, quyết tâm phục vụ đất nước, thấu hiểu tôn chỉ và giao tiếp với đoàn viên và giới trẻ. viết nên chương mới về thành tựu tuổi trẻ.

Tài liệu nền tảng: Đại học Sơn Đông tuân thủ chặt chẽ“ rèn luyện lòng trung thành với đảng, củng cố lý tưởng và niềm tin, phát huy tinh thần đấu tranh, có dũng khí gánh vác các mục tiêu” và nhiệm vụ, và kiên trì thành lập dự án chi nhánh Đoàn Thanh niên” Là điểm khởi đầu đóng vai trò dẫn đầu trong việc trình diễn, 400 dự án trình diễn xuất sắc đã được chọn từ hơn 2.000 dự án thành lập dự án chi nhánh Đoàn Thanh niên trên toàn trường, và một quỹ đặc biệt trị giá 60.000 nhân dân tệ đã được phân bổ để trao quyền và nâng cao hiệu quả ở cấp cơ sở, đồng thời thúc đẩy việc phát triển giáo dục chuyên đề chất lượng cao cho các thành viên liên đoàn và thanh niên có hiệu quả. Dựa trên kế hoạch cấp cao, thăng tiến hiệu quả cao, kiểm soát tiêu chuẩn cao và thực hiện chất lượng cao, Đại học Sơn Đông đã thiết lập mô hình làm việc bốn trong một gồm học lý thuyết, đồng xây dựng nền tảng, lãnh đạo xương sống và giáo dục thực tế. phát huy vững chắc Chủ đề giáo dục cho đoàn viên và thanh thiếu niên có chiều sâu, thiết thực, đi sâu vào khối óc và trái tim.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, nhân viên của một công ty máy móc ở thành phố Cao An, tỉnh Giang Tây vội vã chế tạo các khớp nối công nghiệp và các sản phẩm khác trong xưởng sản xuất. Vào năm 2022, công ty được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin xếp vào danh sách các doanh nghiệp nhỏ khổng lồ thứ ba có chuyên môn đặc biệt và các tính năng mới. Bộ khớp nối ống khô không nhỏ giọt mới mà công ty phát triển đã lấp đầy khoảng trống trong nước và vươn ra quốc tế. trình độ cao.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, tại hồ Dianchi (Đất ngập nước Haihong) ở Côn Minh, Vân Nam, một số lượng lớn mòng biển mỏ đỏ đã đến Côn Minh, tạo thêm cảnh quan tuyệt đẹp cho vùng đất này thành phố mùa xuân Côn Minh

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, nhân viên đã kiểm tra và bảo trì thiết bị quang điện. Gần đây, giai đoạn thứ hai của công suất quang điện trên mái nhà của Cảng đường cao tốc Kim Hoa Chuanhua với công suất 2,91MW (MW) đã được kết nối thành công với lưới điện, đánh dấu việc thành lập một hệ thống năng lượng chu trình nhỏ mới "quang điện + lưu trữ năng lượng" cho các doanh nghiệp. cung cấp các điều kiện tốt để giảm chi phí điện và tăng hiệu quả.

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại hồ thuộc Công viên đất ngập nước quốc gia Zhangye ở tỉnh Cam Túc, các đàn thiên nga và ngỗng đầu sọc đang nghỉ ngơi và kiếm ăn.

Trong những năm gần đây, dựa vào lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, địa phương đã coi việc phát triển các ngành công nghiệp đặc sản là điểm khởi đầu quan trọng để phục hưng nông thôn, áp dụng mô hình phát triển công ty + hợp tác xã + tập thể + nông dân, phát triển mạnh mẽ các sản phẩm hữu cơ giàu selen. Công nghiệp chế biến sâu ngô tươi có thể tăng thu nhập tập thể và làm cho đại chúng trở nên giàu có.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, Trang trại Xây dựng Tập đoàn Beidahuang đã tổ chức một đội xe máy lớn để thu hoạch 206.100 mẫu đậu nành nhằm đảm bảo các hạt đậu nành trưởng thành được đưa trở lại kho.

Vào ngày 8 tháng 10 năm 2023, tại thị trấn Tiantang, huyện Yuexi, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, các tòa nhà, núi, sông, đường và mây bổ sung cho nhau, tạo thành một bức tranh hài hòa và đẹp đẽ

Vào năm 2023, Quận Hailing, Thành phố Thái Châu sẽ triển khai sản xuất 5.600 mẫu hạt giống lúa lai và dự kiến ​​sẽ cung cấp hơn 2,5 triệu kg hạt giống lúa cải tiến cho thị trường.

Ở các làng người Đồng xưa nay có câu “làng nào cũng phải có tháp trống, sông nào cũng phải có cầu mưa gió”. Đặc điểm này được thể hiện qua kinh nghiệm lâu đời của người Đồng sống ở miền núi

Trong những năm gần đây, các vùng tiếp tục tăng cường quản lý và phục hồi môi trường sinh thái cũng như quản lý hệ sinh thái đất ngập nước. môi trường đã được cải thiện đáng kể. Với việc xây dựng công viên đất ngập nước, môi trường đất ngập nước đã được cải thiện và bảo vệ một cách hiệu quả. Nhiều loài chim xuất hiện ở đây, đậu, kiếm ăn, rượt đuổi và vui chơi, trở thành một cảnh đẹp ở vùng đất ngập nước.

Vào sáng sớm ngày 30 tháng 8 năm 2023, tại trang trại gió xung quanh Trang trại Hải dương Vịnh Sanggou ở thành phố Dung Thành, tỉnh Sơn Đông, các tuabin gió phản chiếu ánh bình minh, các tàu đánh cá, và trang trại biển một cách ổn định. Truyền năng lượng xanh

Trong những năm gần đây, nhằm làm phong phú thêm đời sống văn hóa thời gian rảnh rỗi của những người về hưu trong cộng đồng, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng của Khu công nghệ cao Haian ở tỉnh Giang Tô kiên quyết bắt đầu từ những đặc điểm của người cao tuổi để đánh giá cao— mô phỏng—Mô hình giảng dạy lớp khiêu vũ của Xuechuang tích cực khám phá việc dạy khiêu vũ để đối phó với sự lão hóa và được những người về hưu yêu thích.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2023, tại Cộng đồng Wannian, thị trấn Pingjin, quận Liangping, Trùng Khánh, những ngôi làng rải rác, cánh đồng lúa vàng và những con đường nông thôn quanh co bổ sung cho nhau tạo nên nét chữ A tươi đẹp hình ảnh vùng quê.

ba xúc xắc

Quang Minh.com và Cơ quan Ảnh Trung Quốc đã chọn ra những tác phẩm đoạt giải trước đây của Cuộc thi Ảnh Trung Quốc với chủ đề "hồi sinh nông thôn và thịnh vượng chung" để thể hiện một bức tranh mới về nông thôn sự hồi sinh. Sử dụng hình ảnh để kể những câu chuyện tiếng Trung và truyền bá tiếng nói tiếng Trung qua hình ảnh.

Công viên địa chất chủ đề giữa các vì sao ở Thung lũng ngoài hành tinh ở Thị trấn Kangle, Thị trấn Dahe và Thị trấn Mông Cổ Baiyin, Quận tự trị Sunan Yugur, Thành phố Zhangye, Tỉnh Cam Túc, là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu Zhangye của UNESCO Một phần quan trọng của. Công viên có tổng diện tích 17,34 km2, bao gồm trung tâm dịch vụ du khách và 4 danh lam thắng cảnh chính: Thung lũng Sao Hỏa, Thung lũng Sao Thủy, Thung lũng Sao Mộc và Khu luyện thép Lớn

Vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, Mười khinh khí cầu đã bay qua Khu thắng cảnh Danxia đầy màu sắc ở Zhangye, tỉnh Cam Túc, mang đến cho khách du lịch một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp giữa khinh khí cầu và Núi Cầu Vồng. 
Powered by Trung tâm Tin tức @2013-2022 bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Trung tâm Tin tức Đã đăng ký Bản quyền