Trung tâm Tin tức

Trường Kỹ thuật Thông tin và Thông minh, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Thành phố Ninh Ba: Xây dựng Đảng xây dựng tâm hồn, tính chuyên nghiệp xây dựng năng lực và giáo dục tích hợp

ngày phát hành:2024-05-14 15:18    Số lần nhấp chuột:79

Mạt chược 2 ngườiGlobal Newswire (globalnewswire.cn):

Tiền thân của Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Thành phố Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang là Trường Cao đẳng Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề của Đại học Ninh Ba. Một trường cao đẳng dạy nghề tổng hợp toàn thời gian dành cho nhân tài. với kỹ năng và ứng dụng kỹ thuật chất lượng cao. Trường thành lập sớm và có xuất phát điểm cao. Trường không chỉ kế thừa truyền thống giáo dục đại học xuất sắc của Đại học Ninh Ba mà còn kế thừa kinh nghiệm điều hành giáo dục nghề nghiệp của hai trường trung cấp kỹ thuật trực thuộc đã sáp nhập và gia nhập mới. các lĩnh vực và đạt được tiến bộ trên đường đi.

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ và lặp lại nhanh chóng của công nghệ thông tin, thông minh và kỹ thuật số, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Thành phố Ninh Ba đã phát huy tối đa lợi thế của Trường Thông tin và Kỹ thuật thông minh để phục vụ sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số Ninh Ba, hướng tới xu hướng phát triển tích hợp Internet công nghiệp và các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và chuỗi khối, thiết lập“khái niệm giáo dục "bắt nguồn từ công nghiệp, bắt nguồn từ ngành công nghiệp và phục vụ ngành”"thực hiện&ldquo"dẫn đầu về chất lượng, Ý tưởng đào tạo nhân tài về tích hợp trường học và doanh nghiệp và đào tạo được phân loại dựa trên nhóm chuyên gia xây dựng cấp cao của tỉnh Chiết Giang "Công nghệ mạng máy tính", được hướng dẫn bởi việc xây dựng đảng và tập trung chặt chẽ vào ngành sản xuất thông minh và Internet công nghiệp của Ninh Ba Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong giáo dục hợp tác, nâng cao trình độ xây dựng nhóm chuyên nghiệp và cung cấp con đường rộng rãi cho sinh viên đạt được sự đa dạng. tài năng.

Nhà trường rất coi trọng công tác xây dựng đảng, coi đây là động lực quan trọng cho sự phát triển của nhà trường, tích cực tìm hiểu sự lồng ghép sâu sắc giữa công tác xây dựng đảng và chuyên môn giáo dục. Tập trung vào sứ mệnh cơ bản là bồi dưỡng con người liêm chính về đạo đức và quan niệm “chỉ đạo chính trị, rèn luyện sự khéo léo”, chúng tôi tích cực tìm hiểu bản chất tiên tiến của đảng viên để thúc đẩy cải cách, phát triển nghề nghiệp, nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị của nhà giáo. và học sinh, nâng cao phẩm chất tư tưởng, chính trị của giáo viên và học sinh. Xây dựng thư viện tài liệu giảng dạy tư tưởng, chính trị trong chương trình giảng dạy theo các phạm trù phân cấp, lồng ghép các yếu tố tư tưởng, chính trị vào giảng dạy môn học, lồng ghép sự cống hiến, trách nhiệm, lòng yêu nước vào mọi mặt giảng dạy để học sinh có thể tinh tế tiếp thu giáo dục chính trị, tư tưởng trong khi học tập kiến ​​thức chuyên môn. . giáo dục chính trị. Bằng cách tạo ra một nền văn hóa độc đáo trong khuôn viên trường, chúng tôi sẽ phát huy hơn nữa truyền thống và tinh thần tốt đẹp của đảng. Xây dựng lại chương trình đào tạo nhân tài nghề nghiệp và xây dựng hệ thống giáo dục lõi kép cho các nhóm ngành nghề thông qua“dạy dự án, chương trình giáo dục tư tưởng, chính trị, giáo dục nghệ thuật và lao động”. Công tác xây dựng đảng và hoạt động chuyên môn được lồng ghép hữu cơ, xây dựng đảng chi bộ + xây dựng chuyên môn” được phối hợp đẩy mạnh và hướng dẫn bởi các khóa học trực tuyến chất lượng quốc gia, nhóm trình diễn tư tưởng, chính trị cấp tỉnh, trường học và cao đẳng- Các khóa học cấp độ và các trường hợp có yếu tố tư tưởng, chính trị đã được thành lập. Theo kịp sự tiên tiến của công nghệ, nắm bắt sở thích của sinh viên và kết hợp các đặc điểm của chuyên ngành kỹ thuật, chúng tôi đã xây dựng một nhóm chuyên nghiệp với việc trình bày các khóa học trình diễn, giảng dạy theo cấp bậc. vụ án, kết quả nghiên cứu và tài liệu tư tưởng, chính trị. Thư viện tư liệu chính trị, tư tưởng của khóa học cung cấp tư liệu chính trị, tư tưởng khóa học phong phú, chính xác và thuận tiện cho từng khóa học.

Đặc biệt trong quá trình xây dựng các nhóm chuyên môn cấp cao ở tỉnh Chiết Giang, chúng tôi thực hiện mạnh mẽ việc xây dựng tư tưởng và chính trị cho các khóa học nhóm chuyên môn về công nghệ mạng máy tính thông qua Chương trình giảng dạy về tư tưởng và chương trình giảng dạy của tỉnh Chiết Giang. Biểu tình Chính trị Tổ chức Giảng dạy Cơ sở và Tỉnh Chiết Giang Chi bộ mô hình công tác xây dựng đảng“sự hai lòng” xây dựng hệ thống giáo dục, hệ thống tổ chức, hệ thống hoạt động, hệ thống nguồn lực và hệ thống thực hành cho các khóa học nhóm chuyên môn về giáo dục chính trị tư tưởng, và các khóa học mô hình tư tưởng và chính trị cho tất cả các cấp khóa học“ các khóa học công cộng Nhóm”, thúc đẩy các nhóm chuyên nghiệp chuyển từ chương trình giáo dục tư tưởng và chính trị sang giáo dục chính trị tư tưởng chuyên nghiệp. Nhóm giảng dạy công nghệ mạng máy tính đã trở thành nhóm đổi mới giảng dạy giáo viên giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Chiết Giang, và nhóm giảng dạy chính trị và tư tưởng chương trình giảng dạy “pilot” đã được phê duyệt là đợt đầu tiên của các tổ chức giảng dạy cơ sở trình diễn tư tưởng và chính trị ở tỉnh Chiết Giang. .

Trường hướng tới đào tạo những tài năng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, tích cực thúc đẩy sự tích hợp giữa công nghiệp và giáo dục cũng như các hoạt động thực tiễn“sự hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp, giáo dục lõi kép, và tài năng đa dạng” Mô hình tập trung vào việc trau dồi năng lực chuyên môn cốt lõi và phẩm chất chuyên môn cốt lõi của sinh viên, đồng thời đã hình thành nhiều kênh đào tạo khác nhau như loại hình kỹ thuật viên, bằng liên kết đến bằng cử nhân, quốc tế hóa và loại hình kết hợp. Tích cực hợp tác với Công ty TNHH Quang học Sunny Chiết Giang, Công ty TNHH Vật liệu Hợp kim Ninh Ba Bowei và các doanh nghiệp vô địch sản xuất cá nhân quốc gia khác, Công ty TNHH Công nghiệp Thông tin Chiết Giang Jinwang, Công ty TNHH Công nghệ Lý tưởng Xanh Chiết Giang và các công ty khác nổi tiếng và chuyên biệt mới&ldquo "Little Giant” Doanh nghiệp hợp tác sâu rộng và phối hợp giáo dục để nâng cao chất lượng và năng lực chuyên môn của sinh viên. Với sự tích hợp sâu sắc giữa ngành-giáo dục và chia sẻ tài nguyên toàn diện, chúng tôi đã thành lập Liên minh Nghiên cứu-Đại học-Công nghiệp Thông tin Thông minh Ninh Ba, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Internet Công nghiệp và sử dụng Trường Cao đẳng Công nghiệp làm cơ sở để thực hiện đổi mới hệ thống và cơ chế, phát triển hợp tác các chương trình đào tạo, hợp tác xây dựng hệ thống chương trình giảng dạy, hợp tác xây dựng nguồn tài liệu giảng dạy và hợp tác xây dựng đội ngũ giáo viên. Hợp tác giảng dạy và đào tạo thực hành tại doanh nghiệp, đào tạo cấp chứng chỉ được phối hợp thực hiện để hình thành một cơ chế mới tích hợp và cộng sinh giữa các bên. trường học và doanh nghiệp. Hợp tác với Huawei Technologies Co., Ltd., Beijing Chinasoft International Education Technology Co., Ltd., v.v. để xây dựng một trung tâm thực hành tích hợp giáo dục-công nghiệp công nghệ Internet công nghiệp mở trong khu vực. Tích cực tham gia phát triển các tiêu chuẩn giáo dục hợp tác quốc tế và kỹ năng nghề quốc tế, chủ trì phát triển các tiêu chuẩn phát triển ứng dụng di động ở Sierra Leone và tham gia phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật viên an ninh mạng ở Lào với tư cách là thành viên cốt lõi, dựa vào Thành phố Ninh Ba% 26ldquo Liên minh Giáo dục nghề nghiệp Vành đai và Con đường MOOC và Học viện Thủ công Con đường Tơ lụa đã xuất khẩu 5 MOOCs song ngữ và tiếp tục cung cấp các giải pháp giáo dục nghề nghiệp cho Ninh Thành trên toàn cầu..

Thúc đẩy sự tích hợp giữa công nghiệp và giáo dục đã có kết quả,“ Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Tích hợp Công nghiệp và Giáo dục Internet&rdquo và“ giáo dục hợp tác dựa trên các trường cao đẳng công nghiệp Việc khám phá và thực hành mô hình con người đã được tỉnh Chiết Giang phê duyệt là một trong năm loạt dự án tích hợp giáo dục-công nghiệp và các dự án giáo dục hợp tác.

Với tư cách là người đứng đầu trường đại học và nhóm chuyên môn cấp cao ở tỉnh Chiết Giang, nhóm chuyên gia công nghệ mạng máy tính đã tích cực tổng hợp các nguồn lực của trường học, doanh nghiệp và các ngành công nghiệp để thúc đẩy công nghệ số đổi mới các chương trình giáo dục nghề nghiệp theo chiều sâu. Các trường học và doanh nghiệp hợp tác để phát triển nội dung khóa học, lấy tiêu chuẩn ngành làm tiêu chí, lấy "Khóa học vàng" quốc gia làm hình mẫu, tập trung vào nhu cầu của doanh nghiệp, được thúc đẩy bởi các dự án thực tế, đồng thời khám phá và tạo ra một nền tảng học tập kỹ thuật số và phổ biến cho máy tính mạng lưới chuyên ngành, nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nhân tài.

Xây dựng lại hệ thống chương trình giảng dạy nhóm chuyên nghiệp, trích xuất các yếu tố cốt lõi của giáo dục chuyên nghiệp từ các vị trí thiếu Internet công nghiệp như thu thập dữ liệu, duy trì bảo mật, phát triển và tích hợp, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn giảng dạy xây dựng chuyên nghiệp và mô hình hệ thống chương trình giảng dạy, sử dụng các dự án sản xuất thực tế làm vật chuyển tải để xây dựng hệ thống chương trình giảng dạy “bốn năng lực và bốn toàn diện” với nền tảng vững chắc là các nền tảng chia sẻ, giới thiệu các nền tảng chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp nâng cao và tích hợp các dự án thực tế, để để thực hiện các khóa học trong nhóm. Nó có thể được kết hợp thành một để tái hiện tình hình sản xuất và cũng có thể được tách rời và xây dựng thành một khóa học trực tuyến độc lập. Được dẫn dắt bởi Nhóm khóa học chất lượng trực tuyến quốc gia, chúng tôi sẽ tinh chỉnh các khóa học hiện có và tăng dần, tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, thúc đẩy tích hợp và tổ chức lại các tài nguyên khóa học hiện có trong các chuyên ngành, doanh nghiệp và ngành, đồng thời đạt được phạm vi phủ sóng kỹ thuật số đầy đủ các khóa học cốt lõi cho các nhóm chuyên nghiệp. Dựa trên các tiêu chuẩn cấp độ kỹ năng chuyên môn và tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành Internet công nghiệp, chúng tôi tập trung vào các công nghệ Internet công nghiệp quan trọng, tái cấu trúc tài nguyên giảng dạy cho các nhóm chuyên môn và chuyển tài nguyên sản xuất của doanh nghiệp thành tài nguyên học tập. Tập trung vào khung hệ thống chương trình giảng dạy của nhóm chuyên môn, chúng tôi chọn lọc các dự án thực tế tiêu biểu của doanh nghiệp và phát triển các tài liệu giảng dạy mới như “Phát triển ứng dụng công nghiệp”, “Ứng dụng dữ liệu lớn công nghiệp” và “Quản lý an ninh mạng công nghiệp”. Cùng với Trường Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Xuchang, Trường Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Tân Cương Shihezi, cùng hàng chục trường cao đẳng và doanh nghiệp trên cả nước, chúng tôi sẽ tạo ra một thư viện tài nguyên giảng dạy chuyên nghiệp về công nghệ Internet công nghiệp tích hợp và chia sẻ cho khu vực phía đông, trung và tây. Tập trung vào Ninh Ba“ xây dựng một thành phố hàng đầu về Internet công nghiệp và hình thành một kế hoạch lớn về nền tảng công nghiệp mới‘10 nghìn mẫu Anh và một trăm tỷ’, cùng với Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Số 55 Nam Kinh. và Công ty TNHH Viện nghiên cứu Internet công nghiệp Ninh Ba. Công ty, Công ty TNHH Tập đoàn Máy nhựa Haiti và các công ty hàng đầu khác đã xây dựng các trường cao đẳng công nghiệp Internet để thúc đẩy sự kết nối chuyên nghiệp và thúc đẩy sự phát triển tích hợp của các nhóm chuyên nghiệp.

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ cũng như sự ra đời của kỷ nguyên thông minh, lĩnh vực thông tin và kỹ thuật thông minh sẽ mở ra những cơ hội phát triển rộng lớn hơn cũng như những thách thức nghiêm trọng hơn. Trường sẽ chú ý đến xu hướng phát triển của ngành và nhu cầu thị trường, nắm bắt cơ hội và áp dụng cách tiếp cận đa hướng để bồi dưỡng nhân tài chất lượng cao, thích ứng với nhu cầu phát triển của ngành, tạo đột phá về công nghệ tiên tiến, khai thác sức sống và tiềm năng, và đưa những ý tưởng mới vào động năng tiến bộ của khoa học xã hội.

Hoa giấy có nguồn gốc từ Brazil và hiện được phân phối chủ yếu ở Trung Quốc, Peru, Argentina, Nhật Bản, Zambia cũng như các quốc gia và khu vực khác. Trong số đó, hoa giấy Hải Nam là nổi tiếng nhất.

Vào sáng sớm ngày 23 tháng 11 năm 2023, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, các công nhân đang giăng lưới bảo vệ trên khối đá vách đá của Quốc lộ G348 dọc theo sông Dương Tử ở Huyện Zigui, thành phố Yichang, tỉnh Hồ Bắc, trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp để ngăn chặn tình trạng đá rơi.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, chuyến tàu chở hàng quốc tế kết hợp đường sắt-đường biển đầu tiên ở Đôn Hoàng chở 1.000 tấn amiăng đã khởi hành và được gửi đến Thái Lan thông qua đường sắt kết hợp đường biển vận chuyển qua cảng Thiên Tân Bangkok.

Tại thị trấn Lishi, huyện Định Nam, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, các tuabin gió đứng trên những ngọn đồi nhấp nhô, tôn lên bầu trời xanh, mây trắng, cây xanh và núi xanh và nhìn xa và đầy cảm hứng.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, nhà để xe ba chiều thông minh đầu tiên của Trung Quốc dành cho xe thương mại tại cảng đã được hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm tại Cảng Yên Đài, Cảng Sơn Đông. Nhà để xe có diện tích 13.000 mét vuông và có thể chứa hơn 3.000 xe thương mại. Dung lượng lưu trữ của nó cao hơn ba lần so với kho chứa phẳng và có thể hoàn thành việc kiểm đếm thông minh, điều phối thông minh và vận chuyển thông minh.

Cách đây vài ngày, gần một nghìn mẫu vườn cam trong trang trại sinh thái của Làng Chenxiang, Thị trấn Yaozhuang đã đơm hoa kết trái. Trong những năm gần đây, khu vực địa phương đã dựa vào lợi thế tự nhiên, dựa vào ngành công nghiệp cam quýt, tài nguyên cảnh quan nông thôn và thị trường du lịch dành cho cha mẹ và con cái, đồng thời tích hợp với ngành nghệ thuật ngang và ngành du lịch, đồng thời đã đạt được kết quả đáng kể trong việc tăng thu nhập của nông dân. thu nhập và trau dồi phong tục nông thôn. Nó đã khám phá một con đường mới để chia sẻ thịnh vượng với đặc điểm địa phương.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, nhân viên của một công ty máy móc ở thành phố Cao An, tỉnh Giang Tây vội vã chế tạo các khớp nối công nghiệp và các sản phẩm khác trong xưởng sản xuất. Vào năm 2022, công ty được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin xếp vào danh sách các doanh nghiệp nhỏ khổng lồ thứ ba có chuyên môn đặc biệt và các tính năng mới. Bộ khớp nối ống khô không nhỏ giọt mới mà công ty phát triển đã lấp đầy khoảng trống trong nước và vươn ra quốc tế. trình độ cao.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, tại hồ Dianchi (Đất ngập nước Haihong) ở Côn Minh, Vân Nam, một số lượng lớn mòng biển mỏ đỏ đã đến Côn Minh, tạo thêm cảnh quan tuyệt đẹp cho vùng đất này thành phố mùa xuân Côn Minh

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, nhân viên đã kiểm tra và bảo trì thiết bị quang điện. Gần đây, giai đoạn thứ hai của công suất quang điện trên mái nhà của Cảng đường cao tốc Kim Hoa Chuanhua với công suất 2,91MW (MW) đã được kết nối thành công với lưới điện, đánh dấu việc thành lập một hệ thống năng lượng chu trình nhỏ mới "quang điện + lưu trữ năng lượng" cho các doanh nghiệp. cung cấp các điều kiện tốt để giảm chi phí điện và tăng hiệu quả.

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, trong nước hồ của Công viên đất ngập nước quốc gia Zhangye thuộc tỉnh Cam Túc, các đàn thiên nga và ngỗng đầu sọc đã nghỉ ngơi và kiếm ăn ở đây..

Trong những năm gần đây, dựa vào lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, địa phương đã coi việc phát triển các ngành công nghiệp đặc sản là điểm khởi đầu quan trọng để phục hưng nông thôn, áp dụng mô hình phát triển công ty + hợp tác xã + tập thể + nông dân, phát triển mạnh mẽ các sản phẩm hữu cơ giàu selen. Công nghiệp chế biến sâu ngô tươi có thể tăng thu nhập tập thể và làm cho đại chúng trở nên giàu có.

Mạt chược 2 người

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, Trang trại Xây dựng Tập đoàn Beidahuang đã tổ chức một đội xe máy lớn để thu hoạch 206.100 mẫu đậu nành nhằm đảm bảo các hạt đậu nành trưởng thành được đưa trở lại kho.

Vào ngày 8 tháng 10 năm 2023, tại thị trấn Tiantang, huyện Yuexi, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, các tòa nhà, núi, sông, đường và mây bổ sung cho nhau, tạo thành một bức tranh hài hòa và đẹp đẽ

Vào năm 2023, Quận Hailing, Thành phố Thái Châu sẽ triển khai sản xuất 5.600 mẫu hạt giống lúa lai và dự kiến ​​sẽ cung cấp hơn 2,5 triệu kg hạt giống lúa cải tiến cho thị trường. 
Powered by Trung tâm Tin tức @2013-2022 bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Trung tâm Tin tức Đã đăng ký Bản quyền