Trung tâm Tin tức

Tăng cường liên kết trong và ngoài để tập hợp nỗ lực chung trong việc giáo dục con người—Những đột phá và đổi mới trong mô hình giảng dạy thực tiễn của “Các khóa học Tư tưởng và Chính trị” tại Trường

ngày phát hành:2024-05-14 14:12    Số lần nhấp chuột:149

Global Newswire (globalnewswire.cn):

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Giảng dạy Trải nghiệm Văn hóa Đỏ Chính trị và Tư tưởng Mô phỏng Ảo Nhập vai của Trường Chủ nghĩa Mác tại Đại học Sư phạm Hoài Bắc đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng Việc đưa công nghệ vào các lớp học tư tưởng và chính trị cho phép sinh viên hòa mình vào trải nghiệm các nguồn tài nguyên giáo dục đỏ quốc gia mà không cần rời trường, đồng thời hiểu sâu hơn và đánh giá cao các khóa học về tư tưởng và chính trị ở các trường cao đẳng và đại học. Đây là một nỗ lực hữu ích của trường nhằm thúc đẩy việc tin học hóa và trí tuệ của các khóa học về tư tưởng và chính trị, nhằm làm cho chân lý và sức mạnh thực tiễn của chủ nghĩa Mác trở nên hữu hình, nghe được và hữu hình.

Trong 40 năm hoạt động, nhà trường đã xác lập vững chắc“Các môn học về tư tưởng, chính trị là những môn học trọng điểm” con người”, và kiên quyết“Các khóa học về tư tưởng, chính trị không chỉ nên được dạy trong lớp học mà còn trong đời sống xã hội”“‘Các khóa học lớn về tư tưởng và chính trị’Chúng ta phải làm tốt sử dụng chúng và phải kết hợp chúng với thực tế”Thực hiện tinh thần Thực hiện và thúc đẩy việc xây dựng cơ cấu giáo dục “chính trị tư tưởng lớn” làm thiết kế cấp cao nhất, tập trung vào việc xây dựng các khóa học chính trị tư tưởng, nghiên cứu lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh là điểm khởi đầu, sử dụng việc chia sẻ tài nguyên để hỗ trợ, kiểm tra kiến ​​thức lý thuyết và đánh giá năng lực thực hành làm mô hình giáo dục để đánh giá hiệu quả giảng dạy.

Trường cao đẳng tổ chức kiểm tra tại chỗ và giảng dạy tại chỗ, đồng thời tiếp tục thực hiện các hoạt động thực hành giáo dục chuyên sâu. Được hướng dẫn bởi khái niệm "giáo dục chính trị và tư tưởng toàn khu vực" và dựa trên lợi thế độc đáo là nằm ở ngã ba Sơn Đông, Sơn Đông, Hà Nam và An Huy, chúng tôi tích hợp các nguồn lực vượt trội và nhiều lực lượng khác nhau trong khu vực để xây dựng tinh thần đảng cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục lòng yêu nước, cơ sở văn hóa đỏ. Cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành văn minh thời đại mới ngang bằng với một nền tảng chính trị, tư tưởng lớn toàn diện, ba chiều và đa chức năng“lớn về tư tưởng và chính trị” nền tảng thực hành, liên tục mở rộng“bán kính” giảng dạy thực tế các khóa học tư tưởng và chính trị và xây dựng Hệ thống giáo dục thực hành "khóa học chính trị và tư tưởng lớn% 26" phổ biến khắp nơi thúc đẩy sự hội nhập hữu cơ của các tầng lớp chính trị và tư tưởng nhỏ và lớn các tầng lớp xã hội và sự tích hợp hiệu quả các nguồn lực bên ngoài trường và các nguồn lực trong trường. Tăng cường trao đổi và hợp tác với các đơn vị giáo dục xung quanh, cùng xây dựng một nền tảng nghiên cứu giảng dạy thực tế chung cho các khóa học tư tưởng và chính trị, cùng nhau khám phá và biên soạn bản đồ nguồn lực cho việc giảng dạy thực tế các khóa học tư tưởng và chính trị, đồng thời thúc đẩy việc thiết lập phương pháp giảng dạy thực tế tổng hợp về tư tưởng và chính trị. các môn học về tư tưởng, chính trị ở các trường đại học, trung học cơ sở và tiểu học; phá bỏ rào cản không gian giữa các môn học về tư tưởng, chính trị và các môn học khác ở trường cao đẳng, đại học, xác định những điểm hội tụ giữa thực tiễn giảng dạy các môn học về tư tưởng, chính trị với thực tiễn giảng dạy của các môn học về chính trị, tư tưởng. các khóa học khác, đổi mới và cải tiến cơ chế hợp tác giảng dạy thực tế các môn học về tư tưởng và chính trị trong trường học, đồng thời thực hiện chia sẻ tài nguyên giảng dạy thực tế giữa các ngành và giữa các trường đại học, thành lập đội ngũ giảng dạy thực tế ở các chuyên ngành và khóa học, bao trùm toàn bộ chuỗi chiều không gian của lớp học— khuôn viên trường— xã hội— mạng lưới” để hiện thực hóa việc giảng dạy thực tế các khóa học về tư tưởng và chính trị theo hướng tương tự như việc giảng dạy thực tế của các khóa học khác Đi cùng nhau, tạo ra tiếng vang cùng tần số. Tích hợp các lực lượng và nguồn lực khác nhau như các cơ quan chính phủ, xã hội, doanh nghiệp và tổ chức, khuyến khích và hướng dẫn các cơ sở và nền tảng giảng dạy thực tế để phát triển các khóa học giáo dục chính trị và tư tưởng phong phú và đầy màu sắc, đồng thời tích hợp một cách hữu cơ việc giảng dạy thực tế với sự phát triển về thể chất, trưởng thành về tinh thần và kỹ năng của học sinh Kết hợp lại, chúng ta có thể đánh thức trọn vẹn tình cảm gia đình, quê hương, sứ mệnh, niềm tin văn hóa ẩn sâu trong tâm hồn các bạn sinh viên, đồng thời hướng dẫn các bạn trẻ rèn luyện trong quá trình xây dựng hoài bão lớn, trở thành người có đạo đức, trở thành người. những tài năng lớn và đảm nhận những trách nhiệm lớn lao” Nhận thức được bản thân, đóng góp cho xã hội và phục vụ quê hương.

TeenPatti

Nhà trường hướng dẫn giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh, đồng thời nâng cao mối quan hệ gắn bó và hiệu quả của giáo dục tư tưởng, chính trị. Thực hiện quan niệm“giáo viên là chủ thể và học sinh là trung tâm”, đổi mới thiết kế giảng dạy, tối ưu hóa nội dung giảng dạy, tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh và không ngừng mở rộng“học sinh cùng học, cùng chuẩn bị và cùng dạy và giáo dục cùng hướng” Cần tập trung huy động sự nhiệt tình, chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên tư tưởng, chính trị trong giáo dục thực tiễn, nâng cao tính chủ quan và tham gia giảng dạy thực tế của học sinh. Các giáo viên dạy học nổi tiếng sẽ lãnh đạo, tuyển chọn những giáo viên trụ cột bộ môn và những giáo viên trẻ, trung niên xuất sắc để thành lập đội cải cách, đổi mới giảng dạy về tư tưởng, chính trị, tích hợp và tối ưu hóa các nguồn lực giảng dạy trong và ngoài nhà trường, tạo nền tảng giảng dạy thiết thực, mang đậm bản sắc địa phương. dựa trên vị trí trường học và hướng dẫn học sinh thiết lập một thế giới quan, quan điểm đúng đắn về cuộc sống và các giá trị. Khai quật các yếu tố tư tưởng và chính trị có trong các khóa học khác nhau, mở rộng và mở rộng nội dung giảng dạy trong lớp học tư tưởng và chính trị, các phương pháp và phương pháp đổi mới, tối ưu hóa quá trình giảng dạy thực tế, thúc đẩy cải cách và đổi mới giảng dạy thực tế các khóa học tư tưởng và chính trị, đồng thời nâng cao tính chất tư tưởng, lý luận, mục tiêu của các khóa học về tư tưởng, chính trị, tính hiệu quả, nâng cao tính hấp dẫn, hấp dẫn của các khóa học về tư tưởng, chính trị, thực sự khai sáng trí óc, nuôi dưỡng tâm hồn, đi vào trí óc.. Đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ giáo viên chính trị tư tưởng thông qua đào tạo toàn diện, giảng dạy tập thể, đánh giá chuyên môn, đào tạo từng bước, đồng thời nâng cao hiểu biết của giáo viên chính trị tư tưởng về lựa chọn con đường phát triển, cơ sở lý luận, thiết kế hệ thống và văn hóa. ủng hộ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc giúp giáo viên các môn chính trị tư tưởng có trong đầu “kế hoạch lớn của đất nước và kế hoạch lớn của đảng” thực hiện các hành động quan trọng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy thực tế của các giáo viên chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đó. xu hướng điều tra, nghiên cứu trong toàn trường, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ giáo viên tham gia hướng dẫn các hoạt động xã hội mùa hè của sinh viên đại học Thực hành, đến các đơn vị cơ sở hoặc dây chuyền sản xuất để thực hiện các khảo sát xã hội, hỏi người dân về kế hoạch, nhu cầu của họ hướng tới nhân tài; mục tiêu đào tạo, kết hợp nội dung giảng dạy thực tế của các khóa học chính trị và tư tưởng, đồng thời thuê Gao Sijie, Bí thư Đảng ủy Trường Chủ nghĩa Mác thuộc Đại học Sư phạm Phụ Dương và các chuyên gia, học giả bên ngoài khác làm giáo sư xuất sắc hoặc giáo viên bán thời gian nhận ra. luồng hai chiều giữa doanh nghiệp“chuyên gia” Đặc biệt tiêu biểu là vở diễn “Tứ sử” lồng ghép vào thực tiễn giảng dạy các môn chính trị, tư tưởng ở các trường cao đẳng, đại học do nhà trường tổ chức thông qua các vở kịch sân khấu do giáo viên và sinh viên viết kịch bản và biểu diễn “Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm được”. và Marx" được trình bày? Lý thuyết tại sao chủ nghĩa cộng sản hoạt động và tại sao chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là tốt đã được giải thích rõ ràng và được thừa nhận rộng rãi và đánh giá cao.

Nhà trường dựa trên hiện tại và hướng tới tương lai, đặt tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị và tư tưởng trong thời đại lớn, nhấn mạnh“phát huy” “đi ra ngoài% 26rdquo;Nỗ lực hai chiều được thực hiện, lấy các sự kiện lịch sử lớn và các lễ hội lớn làm cơ hội, giáo dục tiềm ẩn và giáo dục rõ ràng thâm nhập lẫn nhau, giảng dạy trải nghiệm và giảng dạy tại chỗ hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một sự đồng tâm tốt vòng tròn cho sự phát triển tư tưởng của sinh viên trẻ. Thúc đẩy một cách sáng tạo sự kết hợp hữu cơ giữa các lớp học chính trị và tư tưởng chính, lớp học trong khuôn viên nhỏ, lớp học xã hội lớn và lớp học trên nền tảng đám mây trực tuyến, xây dựng cơ cấu giáo dục chính trị và tư tưởng toàn diện, đồng thời mời các chuyên gia và học giả, tấm gương đạo đức, tấm gương và lãnh đạo ngành Người mẫu lên bục giảng các khóa học về tư tưởng, chính trị và kể những câu chuyện sinh động về kinh nghiệm cá nhân cũng như những việc làm tiến bộ, cảm động bằng cả trái tim và tâm hồn, nâng cao sức lôi cuốn và hấp dẫn của việc giảng dạy về tư tưởng và chính trị. Tạo“một lớp học chính trị và tư tưởng đi bộ”, làm cho các khóa học về tư tưởng và chính trị trở nên dễ tiếp cận, hữu hình và hợp lý, dẫn dắt sinh viên trẻ theo đuổi bước chân cách mạng, tiếp nối dòng máu đỏ, trân trọng sự quyến rũ của chân lý khoa học và cảm nhận được doanh nghiệp value“Công nghệ”có độ chính xác cao, v.v., tạo ra cú sốc tinh thần và cộng hưởng cảm xúc. Bám sát xuất phát từ thực tế đời sống và thực tế xã hội, chuyển các môn học chính trị, tư tưởng vào cơ sở học tập và rèn luyện yêu nước, giáo dục, truyền nhiễm cho thế hệ trẻ những vụ án mới và tài liệu lịch sử phong phú xung quanh họ, tổ chức giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động thực tiễn xã hội cho phép; sinh viên trẻ vận động, làm cho các giờ học thực hành trở nên tươi sáng hơn, làm cho các môn học về tư tưởng, chính trị trở nên sống động. , hiểu các câu hỏi về Trung Quốc, thế giới, con người và thời đại, đồng thời thiết lập một ý thức “bốn ý thức”, Củng cố bốn sự tự tin ” và trở thành một thanh niên ngoan ngoãn; Con người thời đại mới có lý tưởng, dám chịu trách nhiệm, có khả năng chịu đựng gian khổ, sẵn sàng làm việc chăm chỉ.

Hiện nay, việc xây dựng các khóa học về tư tưởng, chính trị ở các trường cao đẳng, đại học đã bước vào một giai đoạn phát triển ý nghĩa mới. Trường sẽ nắm bắt“huyết mạch” công tác chính trị, bám sát“ uyên bác Phương châm của trường là “Suy nghĩ kỹ, truyền cảm hứng và hành động trung thành” sẽ thực hiện quan điểm “các khóa học chính trị, tư tưởng lớn” xuyên suốt toàn bộ quá trình giáo dục, giảng dạy tư tưởng, chính trị, lãnh đạo, thúc đẩy, khuyến khích các công việc được thực hiện, phấn đấu bồi dưỡng thêm nhiều học sinh có chuẩn lý luận, năng lực toàn diện, có tinh thần trách nhiệm xã hội, tinh thần đổi mới và năng lực thực hành.

Hoa giấy có nguồn gốc từ Brazil và hiện được phân phối chủ yếu ở Trung Quốc, Peru, Argentina, Nhật Bản, Zambia cũng như các quốc gia và khu vực khác. Trong số đó, hoa giấy Hải Nam là nổi tiếng nhất.

Vào sáng sớm ngày 23 tháng 11 năm 2023, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, các công nhân đang giăng lưới bảo vệ trên khối đá vách đá của Quốc lộ G348 dọc theo sông Dương Tử ở Huyện Zigui, thành phố Yichang, tỉnh Hồ Bắc, trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp để ngăn chặn tình trạng đá rơi.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, chuyến tàu chở hàng quốc tế kết hợp đường sắt-đường biển đầu tiên ở Đôn Hoàng chở 1.000 tấn amiăng đã khởi hành và được gửi đến Thái Lan thông qua đường sắt kết hợp đường biển vận chuyển qua cảng Thiên Tân Bangkok.

Tại thị trấn Lishi, huyện Định Nam, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, các tuabin gió đứng trên những ngọn đồi nhấp nhô, tôn lên bầu trời xanh, mây trắng, cây xanh và núi xanh và nhìn xa và đầy cảm hứng.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, nhà để xe ba chiều thông minh đầu tiên của Trung Quốc dành cho xe thương mại tại cảng đã được hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm tại Cảng Yên Đài, Cảng Sơn Đông. Nhà để xe có diện tích 13.000 mét vuông và có thể chứa hơn 3.000 xe thương mại. Dung lượng lưu trữ của nó cao hơn ba lần so với kho chứa phẳng và có thể hoàn thành việc kiểm đếm thông minh, điều phối thông minh và vận chuyển thông minh.

Cách đây vài ngày, gần một nghìn mẫu vườn cam trong trang trại sinh thái của Làng Chenxiang, Thị trấn Yaozhuang đã đơm hoa kết trái. Trong những năm gần đây, khu vực địa phương đã dựa vào lợi thế tự nhiên, dựa vào ngành công nghiệp cam quýt, tài nguyên cảnh quan nông thôn và thị trường du lịch dành cho cha mẹ và con cái, đồng thời tích hợp với ngành nghệ thuật ngang và ngành du lịch, đồng thời đã đạt được kết quả đáng kể trong việc tăng thu nhập của nông dân. thu nhập và trau dồi phong tục nông thôn. Nó đã khám phá một con đường mới để chia sẻ thịnh vượng với đặc điểm địa phương.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, nhân viên của một công ty máy móc ở thành phố Cao An, tỉnh Giang Tây vội vã chế tạo các khớp nối công nghiệp và các sản phẩm khác trong xưởng sản xuất. Vào năm 2022, công ty được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin xếp vào danh sách các doanh nghiệp nhỏ khổng lồ thứ ba có chuyên môn đặc biệt và các tính năng mới. Bộ khớp nối ống khô không nhỏ giọt mới mà công ty phát triển đã lấp đầy khoảng trống trong nước và vươn ra quốc tế. trình độ cao.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, tại hồ Dianchi (Đất ngập nước Haihong) ở Côn Minh, Vân Nam, một số lượng lớn mòng biển mỏ đỏ đã đến Côn Minh, tạo thêm cảnh quan tuyệt đẹp cho vùng đất này thành phố mùa xuân Côn Minh

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, nhân viên đã kiểm tra và bảo trì thiết bị quang điện. Gần đây, giai đoạn thứ hai của công suất quang điện trên mái nhà của Cảng đường cao tốc Kim Hoa Chuanhua với công suất 2,91MW (MW) đã được kết nối thành công với lưới điện, đánh dấu việc thành lập một hệ thống năng lượng chu trình nhỏ mới "quang điện + lưu trữ năng lượng" cho các doanh nghiệp. cung cấp các điều kiện tốt để giảm chi phí điện và tăng hiệu quả.

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại hồ thuộc Công viên đất ngập nước quốc gia Zhangye ở tỉnh Cam Túc, các đàn thiên nga và ngỗng đầu sọc đang nghỉ ngơi và kiếm ăn.

Trong những năm gần đây, dựa vào lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, địa phương đã coi việc phát triển các ngành công nghiệp đặc sản là điểm khởi đầu quan trọng để phục hưng nông thôn, áp dụng mô hình phát triển công ty + hợp tác xã + tập thể + nông dân, phát triển mạnh mẽ các sản phẩm hữu cơ giàu selen. Công nghiệp chế biến sâu ngô tươi có thể tăng thu nhập tập thể và làm cho đại chúng trở nên giàu có.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, Trang trại Xây dựng Tập đoàn Beidahuang đã tổ chức một đội xe máy lớn để thu hoạch 206.100 mẫu đậu nành nhằm đảm bảo các hạt đậu nành trưởng thành được đưa trở lại kho.

Vào ngày 8 tháng 10 năm 2023, tại thị trấn Tiantang, huyện Yuexi, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, các tòa nhà, núi, sông, đường và mây bổ sung cho nhau, tạo thành một bức tranh hài hòa và đẹp đẽ

TeenPatti

Vào năm 2023, Quận Hailing, Thành phố Thái Châu sẽ triển khai sản xuất 5.600 mẫu hạt giống lúa lai và dự kiến ​​sẽ cung cấp hơn 2,5 triệu kg hạt giống lúa cải tiến cho thị trường. 
Powered by Trung tâm Tin tức @2013-2022 bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Trung tâm Tin tức Đã đăng ký Bản quyền